6 lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử

Tiết kiệm chi phí

Hóa đơn điện tử chi phí chỉ bằng 1/2 so với hóa đơn giấy

Lưu trữ thuận tiện

Lưu trữ hóa đơn điện tử do nhà cung cấp hóa đơn điện tử thực hiện

Dễ dàng bảo quản

Hóa đơn điện tử không có hỏng, mất hay rách, giảm thiểu chi phí bảo quản

Có thể chuyển thành hóa đơn giấy

Có thể in hóa đơn điện tử ra giấy A4, đóng dấu ký tên, có giá trị như hóa đơn đỏ (như hóa đơn tiền điện)

Truy cập online

Không cần cài đặt có thể truy xuất hóa đơn điện tử ngay trên trang chủ

Bắt buộc sử dụng kể từ năm 2019

Năm 2018 Cơ quan thuế khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử, sang năm 2019 sẽ bắt buộc sử dụng, nếu bạn dùng hóa đơn giấy thì cũng phải hủy để chuyển đổi

Trình tự phát hành hóa đơn điện tử

1

Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử

2

Hợp đồng hóa đơn điện tử

3

Thông báo phát hành hóa đơn

Tại sao chọn chúng tôi

search engine

Sử dụng Online, không cần cài đặt, truy cập trên nhiều thiết bị

search engine

Không phí khởi tạo ban đầu

search engine

Không cần mua thêm token, sử dụng token khai báo thuế

search engine

Miễn phí thiết kế hóa đơn

search engine

Hóa đơn không có hạn sử dụng, năm nay sử dụng không hết chuyển sang năm sau

search engine

Hỗ trợ ký nhanh

search engine

Kết nối được với các phần mềm kế toán theo đúng thông tư 32 (Download)

search engine

Hỗ trợ đăng ký thủ tục sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế